HUVUDKONTOR  
HEMOMATIK AB  
Postadress: Länna, S-142 50 SKOGÅS (Stockholm)
Besöksadress: Nyckelvägen 7, Länna industriområde
Växel: 08-771 02 20
Ordertel:   08 - 771 00 04
Tekniska frågor: 08 - 771 35 80
E-post till Hemomatik  
Order/orderrelaterade frågor:
order@hemomatik.se
Allmänna frågor:
info@hemomatik.se
Tekniska frågor: teknik@hemomatik.se
Frågor om hemsidan: webmaster@hemomatik.se
DOTTERBOLAG  
Hemomatik OY  
Postadress: Meteorinkatu 3, FIN-02210 ESPOO, FINLAND
Tel:
+358 - 9 - 803 73 37
Fax:
+358 - 9 - 803 70 06
E-post:
hemomatik@hemomatik.fi
Webbsida: www.hemomatik.fi
Sammarbetspartner  
Bennike + Wander A/S
Postadress: Håndvaerkerbyen 57 2670 GREVE, DANMARK
Tel: +45 4390 8000
Fax: +45 4369 0090
E-post: bewael@bewael.dk
Webbsida: www.bennike-wander.dk
Sammarbetspartner  
TIO B. V  
Postadress: Room 1801-1804 P.O. Box 701 2920 CA KRIMPEN A/D ILSSEL, NEDERLÄNDERNA
Tel: +31-180514055
Fax: +31-180517264
Webbsida: www.tiobv.nl