eddyLab

Eddylab GmbH utvecklar och tillverkar högpresterande sensorer för mätning av position och avstånd. Eddylab blev ett eget bolag 2014, men var dessförinnan en del av WayCon som grundades 1999.

LVDT-lägesgivare från Eddylab är baserade på induktiv beröringsfri avkänning och är därmed i princip fria från slitage. De är exceptionellt robusta trots den höga upplösningen och repeternoggrannheten. Det är möjligt att använda givarna i krävande miljöer som temperaturer upp till 200°C eller höga tryck upp till 400 bar.

Eddy current-givare detekterar metallobjekt kontaktlöst, dynamiskt och extremt noggrant. Elektroniken beräknar avståndet och ger en proportionerlig analog signal (0...10 V, 0...5 V, ±5 V, 0...20 mA, 4...20 mA). Alternativt kan USB- och CAN-interface användas. Mjukvaran eddylab till givarserien TX kan användas för att få tillgång till oscilloskop, FFT-analys och datalogger.

Eddy current-givare tillhör kategorin beröringsfria avståndsgivare. Principen tillåter avståndsmätning mot elektriskt ledande objekt. De är perfekt lämpade för att observera dynamiska händelser >100 kSa/s och ger upplösning i delar av μm. Till exempel är sensorerna lämpliga för analys av rörelser inom fordonsindustrin.

Förutom robusthet, hög dynamik och hög upplösning så klarar TX-serien också ett brett temperatur­område. Med ett temperaturspann från -60°C till 180°C är eddy current-sensorer det ideala valet för applikationer i förbränningsmotorer.

Läs mer på deras hemsida: www.eddylab.com