DIMETIX

Dimetix AG är ett Schweiziskt företag specialiserat på lasergivare. Den stora styrkan är beröringsfri avståndsmätning på långa avstånd och med hög noggrannhet. Utveckling, produktion och testning av lasergivarna sker i Schweiz.

Avkänningsprincipen med phase shift (fasskiftning) ger generellt en bättre noggrannhet än time-transit. Noggrannheten påverkas heller inte av objektets färg eller ytstruktur. Med lasergivaren FLS-C10 är mätavstånd upp till 500 meter med noggrannhet ±1 mm inklusive temperaturdrift och andra felkällor möjligt. Vid avstånd över 65 meter krävs normalt en reflektiv platta.

Med RS-232, RS-422, analog och digitala utgångar är 250 Hz uppdateringsfrekvens möjligt. Med SSI kan hastigheter på 500 Hz tillförlitligt användas.

Övriga modeller är DLS-C (upp till 150 meter) och EDS-C (upp till 30 meter). Givarna FLS-C och DLS-C kan erhållas i utförande för ned till -40°C i omgivningstemperatur.

Givarna kan användas för en mängd applikationer inom industrin, speciellt där man önskar beröringsfri avkänning med hög noggrannhet och där givaren inte kan monteras väldigt nära. De kan också användas för övervakning av dammluckor eller infrastruktur, till exempel för att kontrollera rörelser på en bro över tid eller vid konstruktionen.

Läs mer på deras hemsida: dimetix.com/en/