HEMOMATIK AB  Givare sedan 1973
Egen tillverkning
Stort lager i Sverige
Samarbete med ledande originaltillverkare
Global tillgänglighet

 
Företagspresentation
Hemomatik har sedan 1973 tillverkat, importerat och marknadsfört givare till den skandinaviska industrin. Vi har valt att koncentrera oss enbart på givare vilket gör att vi idag kan erbjuda ett mycket brett sortiment och hög kompetensnivå inom vårt område. Vi erbjuder alla typer av givare: induktiva, ultraljud, fotoceller, encoder, position, säkerhet, tryck, flöde, temperatur, nivå och mycket mer. Vi har noga valt leverantörer som är originaltillverkare, där var och en är specialister på sina givartyper.

 
Egen tillverkning
I över 40 år har vi tillverkat givare i Sverige. Med hög flexibilitet och kompetensnivå tillsamman med nära samarbete med ledande komponenttillverkare gör att vi kan erbjuda produkter av högsta kvalité till konkurrenskraftiga priser. Några av våra specialiteter är tillverkning av flottörnivåvakter och kombinerade nivå- och temperaturgivare, där vi erbjuder stora möjligheter för kundanpassade modeller.

 
Vårt huvudkontor och stora varulager ligger i Länna industriområde, strax söder om Stockholm.
I Östhammar har vi vår 800 m² stora fabrik och i Espoo (Finland) finns vårt dotterbolag, Hemomatik OY