Nivåvakter HSFB
Artikelnummer Info Kontakt-
funktion
Anslut
ning
Max
eldata
 
HSFB-V Syrafast utförande, flottörer Ø28mm V Plint 20VA
3-48V
1A
HSFB-VV Syrafast utförande, flottörer Ø28mm VV Plint 20VA
3-48V
1A
HSFB-S Syrafast utförande, flottörer Ø28mm S Plint 60VA
5-230V AC/DC
3A
HSFB-O Syrafast utförande, flottörer Ø28mm O Plint 60VA
5-230V AC/DC
3A
HSFB-OT Syrafast utförande, flottörer Ø28mm, med tempvakt. O Plint 60VA
5-230V AC/DC
3A
HSFB-SS Syrafast utförande, flottörer Ø28mm SS Plint 60VA
5-230V AC/DC
3A
HSFB-SO Syrafast utförande, flottörer Ø28mm SO Plint 60VA
5-230V AC/DC
3A
HSFB-OS Syrafast utförande, flottörer Ø28mm OS Plint 60VA
5-230V AC/DC
3A
HSFB-3 Syrafast utförande, flottörer Ø28mm Välj kontakt-
funktion
Plint 60VA
5-230V AC/DC
3A
HSFB-4 Syrafast utförande, flottörer Ø28mm Välj kontakt-
funktion
Plint 60VA
5-230V AC/DC
3A