Nivåvakter HSC3/8
Artikelnummer Info Kontakt-
funktion
Anslut
ning
Max
eldata
 
HSC3/8-V-K410 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör V ETFE-
ledare
60VA
50V
1A
HSC3/8-V-K501 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör V A 60VA
50V
1A
HSC3/8-S-K410 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör S ETFE-
ledare
80VA
50V
1,3A
HSC3/8-S-K500 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör S A 80VA
50V
1,3A
HSC3/8-O-K410 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör O 80VA
50V
1,3A
HSC3/8-O-K500 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör O A 80VA
50V
1,3A
HSC3/8-VV-K410 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör VV ETFE-
ledare
60VA
50V
1A
HSC3/8-SS-K410 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör SS ETFE-
ledare
80VA
50V
1,3A
HSC3/8-SS-K501 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör SS A 80VA
50V
1,3A
HSC3/8-SO-K410 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör SO ETFE-
ledare
80VA
50V
1,3A
HSC3/8-SO-K501 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör SO A 80VA
50V
1,3A
HSC3/8-OS-K410 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör OS 80VA
50V
1,3A
HSC3/8-OS-K501 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör OS A 80VA
50V
1,3A
HSC3/8-OO-K410 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör OO 80VA
50V
1,3A
HSC3/8-OO-K501 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör OO A 80VA
50V
1,3A
HSC3/8-3-K410 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör Välj kontakt-
funktion
80VA
50V
1,3A
HSC3/8-4-K410 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör Välj kontakt-
funktion
80VA
50V
1,3A
HSC3/8-V-K501-44 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör V A 60VA
50V
1A
HSC3/8VL-3K410 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör V ETFE-
ledare
80VA
50V
1,3A
HSC3/8VL-4K410 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör V ETFE-
ledare
80VA
50V
1,3A
HSC7B-4 Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör Välj kontakt-
funktion
Plint 50VA
230V
2A
HSC7B-SSO Justerbar uppåt. Syrafast utförande, Ø57mm flottör SSO Plint 50VA
230V
2A