Kapacitiva Givare

Kapacitiva givare kan (till skillnad mot induktiva givare) detektera även icke-metalliska material t ex plast, vätskor, pulver, granulat, trä osv. Givaren känner olika material olika bra och är beroende av materialets dielektrisitetskonstant. Man kan t ex detektera vätskenivå igenom en skiljevägg av glas eller plast. Avkänningselementet består av en RC-oscillator som registrerar förändring i kapacitansen, orsakat av material/föremål i det aktiva området.
Vägledande reduktionsfaktor: Metall / Vatten: Sn x 1, Trä:0.7, Glas:0.6, Olja:0.4, PVC Plast:0.4

Skärmad givare
Distansgivare med ett riktat synfält, lämpliga för att detektera fasta föremål från ett kort avstånd, eller vätskor genom en skiljevägg.

/bild/first_SIE1.03.gif
Ej skärmad givare
Nivågivare med ett sfäriskt synfält är avsedda för montage där den aktiva ytan berör föremålet eller vätskan som skall detekteras. Lämpliga för t ex granulat, pulver eller vätskor.
/bild/first_SIE1.04.gif
Serie-26
Unika avrinningsegenskaper

Kapacitiva givare
med reläutgång och timer

Livsmedelsgivare för trögflytande vätskor

Lämpliga inom t ex livsmedelsindustrin. High Performance teknik tillsammans med den rundade fronten ger unika juster- och avrinnings- egenskaper. Homogent givarhus i teflon (PTFE) eller PEEK.

Lämpliga för t ex lantbruksapplikationer (spannmål, pellets och gödningsmedel mm). Givaren har inbyggt relä med tidsfördröjning. Växlande relä med potentialfri kontakt, 1A.
Multispäninnig 20-250 V AC/DC.
Avsedd för svåra vätskor som
t.ex. ketchup, majonnäs och öl.
Dielektricitetskonstant > 1,25.
Konstruerad enligt EHEDG, hus
i rostfritt stål med PEEK-front.


Läs mer Läs mer Läs mer

Kompakt givare, IP68

Hygienutförande
med Tri-Clamp fläns

ATEX-klassade givare


Mycket kompakt givare med långt känselavstånd. Helt tät (dränkbar) med skyddsklass IP68. Fjärrstyrd justering (Teach-in via den vita ledaren).

Kapacitiva givare speciellt avsedda för livsmedel-, dryckes- och medicinska applikationer med höga hygieniska krav. Kan erhållas med  Tri-Clamp fläns.

Vi kan erbjuda ett brett sortiment av kapacitiva givare för explosionsfarliga områden. Givarna får användas ned till zon 1, 21. Finns med NAMUR, analog 4-20mA, PNP eller NPN signal.
Läs mer Läs mer Läs mer