En förklaring till anslutningar

Anslutning

Info

 

A

Rak kabelanslutning. Fast kabel med fri kabelände.
Standardlängd 2 meter.

OBS Antalet ledare kan variera beroende på givare.
Se datablad för aktuell givare
Anslutning A

C

Vinklad kabelanslutning. Fast kabel med fri kabelände.
Standardlängd 2 meter.

OBS Antalet ledare kan variera beroende på givare.
Se datablad för aktuell givare
Anslutning C

H

M12 kontaktanslutning, 3-polig.
1=brun+, 3=blå-, 4=svart


H=3-polig
Anslutning H

H4

M12 kontaktanslutning, 4-polig.
1=brun+, 2=vit, 3=blå-, 4=svart

H4=4-polig
Anslutning H

H5

M12 kontaktanslutning, 5-polig.
1=brun+, 2=vit, 3=blå-, 4=svart, 5=grå

H5=5-polig
Anslutning H

H8

M12 kontaktanslutning, 8-polig.
1=vit, 2=brun, 3=grön, 4=gul, 5=grå, 6=rosa, 7=blå, 8=röd

8-polig

F

M8 kontaktanslutning, 3-polig.
1=brun+, 4=vit, 3=blå-

3-polig
Anslutning F

F4

M8 kontaktanslutning, 4-polig.
1=brun+, 2=vit, 3=blå-, 4=svart

4-polig
Anslutning F

Plint

 

Skruvplintsanslutning för montering med egen kabel.

OBS
. Antalet platser i plinten kan variera.
Se datablad för aktuell givare
 

Push-in

 Fjäderkrafts-
anslutning

Ledaren skalas 8mm, plinten passar
ledardimensioner 0,2mm² till 1,5mm².

Solid ledare – tryck in hålet.

Fler ledare – tryck in orange knapp
och för sedan in ledaren i hålet.

 

Q3

½”-20 UNF kontaktanslutning, 2-POL + GND.


3-polig

Packard
Metri-pack
150-serien

Packard fordonskontakt, 4-polig


3-polig