En förklaring till anslutningar

Anslutning

Info

 

A

Rak kabelanslutning. Fast kabel med fri kabelände.
Standardlängd 2 meter.

OBS Antalet ledare kan variera beroende på givare.
Se datablad för aktuell givare
Anslutning A

C

Vinklad kabelanslutning. Fast kabel med fri kabelände.
Standardlängd 2 meter.

OBS Antalet ledare kan variera beroende på givare.
Se datablad för aktuell givare
Anslutning C

H

M12 kontaktanslutning, 3-polig.
H=3-polig
Anslutning H

H4

M12 kontaktanslutning, 4-polig.
H4=4-polig
Anslutning H

H5

M12 kontaktanslutning, 5-polig.
H5=5-polig
Anslutning H

H8

M12 kontaktanslutning, 8-polig.
1=Vit, 2=Brun, 3=Grön, 4=Gul
5=Grå, 6=Rosa, 7=Blå, 8=Röd

8-polig

F

M8 kontaktanslutning, 3-polig.
3-polig
Anslutning F

F4

M8 kontaktanslutning, 4-polig.
4-polig
Anslutning F

Plint

 

Skruvplintsanslutning för montering med egen kabel.

OBS
. Antalet platser i plinten kan variera.
Se datablad för aktuell givare
 

Push-in
fjäderkraftanslutning

 

 

Ledaren skalas 8mm, plinten passar
ledardimensioner 0,2mm² till 1,5mm².

Solid ledare – tryck in hålet.

Fler ledare – tryck in orange knapp
och för sedan in ledaren i hålet.

 

Q3

½”-20 UNF kontaktanslutning, 2-POL + GND.


3-polig