Fästen/Tillbehör
Artikelnummer Info Material Dimension Bild
LLW-M18PA-000
Vinkelspegel som ger 90° avkänning, monteras med snäppfäste på LLR-M18-serien, endast för sändare-mottagare.
LTW-M18PA-000
Vinkelspegel som ger 90° avkänning, monteras med snäppfäste på LTR-M18- och LRR-M18-serien
ST03
Vinkelspegel F=70% för M18 givare M18
ST37
Vinkelspegel M12 M12